Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Προγραμματισμός Ιστοτόπων, E-Shop

  Ιστότοπος (WebSite) είναι ο εικονικός τόπος που πραγματοποιείται σε υπολογιστές εξυπηρετητές και λαμβάνει μία μοναδική διεύθυνση στον κόσμο, τον οποίο τον βρίσκουμε επισκεπτόμενοι το κομβικό σημείο στο οποίο συνδέεται. Με τον τρόπο αυτόν των γράφων, δημιουργείται η έννοια του ιστού. Ένας ιστότοπος περιέχει ιστοσελίδες ή και αρχεία οποιασδήποτε μορφοποίησης, τα οποία κρατούνται στο χώρο φιλοξενίας του ιστότοπου. Τις ιστοσελίδες μπορεί ο αναγνώστης (επισκέπτης του ιστού) να τις διαβάσει με ένα πρόγραμμα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του και οι δυνατότητες που έχει, είναι να εξερευνεί τον παγκόσμιο ιστό. Σε πολλές ιστοσελίδες, η εξέλιξη των πολυμέσων (multimedia) τις κάνει ελκυστικές όσον αφορά το εικαστικό μέρος τους και με τη δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου που προσφέρουν τα πολυμέσα, ο ιστότοπος που επισκέπτεται ο αναγνώστης, μπορεί να τον κάνει και ακροατή. Οι ιστότοποι κατηγοριοποιούνται σε στατικούς και δυναμικούς. Στατικοί ιστότοποι είναι αυτοί που εμφανίζουν κείμενο, φωτογραφίες και μπορούν να αναπαράγουν και ήχο. Είναι ιστότοποι, χωρίς υψηλές δυνατότητες αλληλεπίδρασης του χρήστη με τις ιστοσελίδες και κυρίως, έχουν σκοπό την διαφημιστική προβολή - ενημέρωση των αναγνωστών τους. Δυναμικοί Ιστότοποι, είναι αυτοί που ο χρήστης έχει τη δυνατότητα περαιτέρω αλληλεπίδρασης εκτός του κλικ των απλών συνδέσμων, που σκοπό έχουν τη μεταφορά από μία ιστοσελίδα σε άλλη ή το κατέβασμα ενός αρχείου από τον ιστότοπο στον υπολογιστή του χρήστη. Τέτοιοι ιστότοποι μπορούν να έχουν συνδέσεις με βάσεις δεδομένων (e-shop), να διερμηνεύουν εντολές που επιτελούν πράξεις αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (web applications), έχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μέσω συγκεκριμένων φορμών αλληλεπίδρασης, ή και δυνατότητα ψυχαγωγικών παιχνιδιών (on line games). Στατικούς ή δυναμικούς ιστότοπους, ο χρήστης είτε κάνει διασκέδαση την επίσκεψή του στον συγκεκριμένο ιστότοπο, είτε μπερδεύεται λόγω της μη σωστής σχεδιασμένης αρχιτεκτονικής δομής του, με αποτέλεσμα την γρήγορη αποχώρησή του από αυτόν. Η DATA Society μελετά, αναλύει τις απαιτήσεις που έχει ένας ιστότοπος σε συνεργασία με τον πελάτη, δίνοντας προδιαγραφές που διέπουν και προσανατολίζουν τη σκέψη σε επίπεδο εξοικείωσης του πελάτη με το εν λόγω λογισμικό. Σχεδιάζει και αναπτύσσει ιστότοπους και λογισμικό ιστοτόπων, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες που προσανατολίζει ο πελάτης προς το λογισμικό και όχι το λογισμικό προς τον πελάτη.

 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Διεργασίες Κατασκευής - Τιμολογιακή Πολιτική

Βήμα 1ο
  • Δημιουργία WEB Site (Εταιρική Παρουσία) - Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου, οι τιμές αρχίζουν από 500,00 € και το κόστος ανεβαίνει σε αναλογία με τις απαιτήσεις.
  • Δημιουργία Ε-shop, οι τιμές αρχίζουν από 900,00 € και το κόστος ανεβαίνει σε αναλογία με τις απαιτήσεις.

 Βήμα 2ο

  • Συγγραφή Άρθρων βελτιστοποιημένων κατά SEO και βάσει της ολοκληρωμένης στρατηγικής της εταιρίας σας, οι τιμές αρχίζουν από 20,00 € και ανεβαίνουν αναλόγως του μεγέθους.
  • Επεξεργασία/Δημιουργία εικόνας, οι τιμές αρχίζουν από 15,00 € και ανεβαίνουν αναλόγως της πολυπλοκότητας των εργασιών.
  • Δημιουργία Κινηματικών Γραφικών (Annimation Banner), οι τιμές αρχίζουν από 200,00 € και ανεβαίνουν αναλόγως της πολυπλοκότητας των εργασιών και του απαραίτητου χρόνου για την επεξεργασία του βίντεο.

 Βήμα 3ο

  • Διαφημιστική Καμπάνια Google Adwords, 15% επιπρόσθετα στον συνολικό προϋπολογισμό (με ελάχιστο ποσό 100,00 €).

 

* Όλες οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω δεν περιλαμβάνουν τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α.