Υπηρεσίες Web Hosting

Το λογισμικό δεν έχει υλική υπόσταση παρά μόνο πνευματική. Η μη απτή φύση του το καθιστά αόρατο εν αντιθέσει με μία κατασκευή που υλοποιείται. Παρόλα αυτά μπορεί να χαρακτηριστεί ως προϊόν.  Η δομή για τη φιλοξενία ενός ιστότοπου, έχει πραγματοποιηθεί με λογισμικό που διέπει το υλικό. Στα πλαίσια της ανάπτυξης ιστότοπων, απαιτείται χώρος φιλοξενίας (web hosting) και τα αντίστοιχα εργαλεία για τη συντήρησή του. Αυτά είναι εργαλεία λογισμικού, και βοηθούν τον webmaster να συντηρήσει το χώρο φιλοξενίας και να τον προσαρμόζει στις ανάγκες των απαιτούμενων προδιαγραφών για την φιλοξενία του ιστότοπου. Τα ανωτέρω, παρέχονται προς χρήση από έναν ISP (Internet Service Provider (πάροχος υπηρεσίας προβολής στο ίντερνετ). Σύμφωνα με τα παραπάνω, πριν τοποθετηθούν οι ιστοσελίδες σας προς προβολή, χρειάζεται η ενοικίαση ενός χώρου που θα φιλοξενήσει της ιστοσελίδες (αρχεία) και τα αντίστοιχα εργαλεία για την διαχείρισή - συντήρησή του. Το μέγεθος του χώρου φιλοξενίας αποφασίζεται έπειτα της ανάλυσης των απαιτήσεων του ιστότοπου και της λειτουργίας του. Υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης χώρου φιλοξενίας σε Data Centers συνεργατών της DATA Society και διατίθενται ως προϊόν το οποίο μεταπωλεί, σε λειτουργικό σύστημα MS Windows και Linux. Αυτομάτως έπειτα της αγοράς χώρου φιλοξενίας, ενεργοποιείται σε πραγματικό χρόνο χώρος, αντίστοιχος των απαιτήσεων του μεγέθους του ιστότοπου με τους πίνακες ελέγχου (εργαλεία διαχείρισης - συντήρησης). Η DATA Society αναλαμβάνει την ενεργοποίηση του χώρου φιλοξενίας του ιστότοπου και τη συντήρησή του, προσαρμόζοντας πακέτο χώρου φιλοξενίας και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στις ανάγκες του πελάτη.

 

Τιμολογιακή Πολιτική

 

                                      Χώρος Φιλοξενίας Linux SMALL

 1 Μήνας

 6,00 €

 3 Μήνες

 14,20 €

 6 Μήνες

 24,40 €

 1 Χρόνος

 42,60 €

 2 Χρόνια

 71,80 €

 

Τιμολογιακή Πολιτική

 

                                      Χώρος Φιλοξενίας Linux LARGE

 1 Μήνας

 9,00 €

 3 Μήνες

 24,20 €

 6 Μήνες

 43,40 €

 1 Χρόνος

 78,60 €

 2 Χρόνια

 143,80 €

 

Τιμολογιακή Πολιτική

 

                                      Χώρος Φιλοξενίας Linux FULL

 1 Μήνας

 14,00 €

 3 Μήνες

 36,20 €

 6 Μήνες

 67,40 €

 1 Χρόνος

 126,60 €

 2 Χρόνια

 239,80 €

 


Οι ανωτέρω τιμές, δεν περιλαμβάνουν τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α.

 

 

 

Αγορά WEB Hosting