Υπηρεσίες Domain Name

 

 Οι ηλεκτρονικές, υπολογιστικές μηχανές, δεν αντιλαμβάνονται την πληροφορία που παρουσιάζουν στον άνθρωπο, ή εισάγουν από αυτόν, παρά μόνο το αν δέχονται ρεύμα ή όχι. Εφόσον υπάρχουν δύο περιπτώσεις, η μηχανή εξισώνει την κάθε περίπτωση σε συγκεκριμένος αριθμούς. Το μηδέν και το ένα. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν τα ψηφιακά κυκλώματα μιας ηλεκτρονικής μηχανής και έπειτα από αντίστοιχες κωδικοποιήσεις, αναπαριστούν τα δεδομένα σε σήματα που μπορεί να αποκωδικοποιήσει ο άνθρωπος, τα οποία στην αρχική τους μορφή ήταν η διοχέτευση ή μη, ρεύματος (κωδικοποίηση δυαδικού συστήματος αρίθμησης). Ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει την υπολογιστική μηχανή (διότι αυτός την επινόησε και δημιούργησε), όμως εφευρίσκει στο πέρασμα του χρόνου τρόπους για να γίνεται ποιό φιλική απέναντί του. Το Domain Name (δημόσιο όνομα) είναι η μετατροπή της φυσικής διεύθυνσης ενός ιστότοπου (φυσική διεύθυνση = αναπαράσταση πληροφορίας δεκαεξαδικού συστήματος αρίθμησης, από δυαδικό), σε φυσική γλώσσα που μπορεί να αντιληφθεί και να θυμάται, ποιό εύκολα ο άνθρωπος. Η DATA Society, είναι Καταχωρητής - Πάροχος Domain Name και διαθέτει ως υπηρεσία την απόκτηση δημόσιου ονόματος.

 

 

Τιμολογιακή Πολιτική

 

                                      Domain Name .gr .ελ

 2 Χρόνια

 20,00 €

 4 Χρόνια

 30,00 €

 6 Χρόνια

 40,00 €

 8 Χρόνια

 50,00 €

 10 Χρόνια

 60,00 €


Οι ανωτέρω τιμές, δεν περιλαμβάνουν τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α.

 

 

Αγορά DOMAIN NAME