Στόχος

  Την εποχή του 2200 π.Χ., πάνω στο εφευρετικό ταξίδι του ο άνθρωπος, δημιούργησε και χρησιμοποίησε μία απ’ τις πρώτες μηχανές που πραγματοποιούσε θεμελιώδεις αριθμητικές πράξεις, τον Άβακα. Περίπου τέσσερις χιλιάδες χρόνια αργότερα, το χίλια εννιακόσια σαράντα, ο John Atanasoff κατασκευάζει τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η ανέλιξη των ηλεκτρονικών συστημάτων έχει ξεκινήσει με πρωτοπόρο τον μαθηματικό John Von Newmann να αναζητά πάνω στο νευρωνικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος, την υπολογιστική μηχανή που θα επισπεύδει, αντιγράφει, τελειοποιεί διαδικασίες τις οποίες ο άνθρωπος δεν μπορεί να πράξει. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής παίρνει την ανθρώπινη και για αυτόν δυσνόητη πληροφορία, την επεξεργάζεται και εξάγει γρήγορα αποτελέσματα. Ο άνθρωπος παίρνει την πληροφορία - αποτέλεσμα, που εξάγει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και την μετατρέπει σε δημιουργία. Κάλυψε την ίδια του την ανάγκη ο άνθρωπος, με την ιδέα να εισάγει πληροφορία στον εγκέφαλο ενός άψυχου συστήματος, το οποίο στη συνέχεια θα μπορεί να παράγει την επιθυμητή έξοδο. Η διαφοροποίηση μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή, έγκειται στο ότι χρησιμοποιούν διαφορετικά σήματα για επικοινωνία. Ο αλληλοσεβασμός τους όμως μας δίνει στον εικοστό πρώτο αιώνα έναν κόσμο, που αν πραγματικά το θέλει, μπορεί να επιβιώσει με τον πλέον πολιτισμένο τρόπο. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, αποδεικνύει κάθε μέρα την φιλικότητά του προς τον άνθρωπο. Έχει αποκτήσει πλέον εικονικό, φιλικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης, σε αντίθεση με το δύσχρηστο και παράλληλα δυσνόητο για τον άνθρωπο, περιβάλλον επικοινωνίας που είχε παλαιότερα. Σήμερα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, βοηθάει τους ανθρώπους να περατώσουν τις εργασίες τους πιο γρήγορα, τους φέρνει κοντά, σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκονται, μέσω των ευρυζωνικών δικτύων και της υπολογιστικής ισχύος που διαθέτει. Η αξιοποίηση του μηχανικού μέρους ενός υπολογιστικού συστήματος, η παραγωγή λογισμικού, οι επωφελείς συνδέσεις μέσω του ίντερνετ, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλες υπηρεσίες - δυνατότητες που παρέχονται από ολοκληρωμένα υπολογιστικά συστήματα, βρίσκονται στο γνωστικό επίπεδο, στην εμπειρία και την τεχνογνωσία που απαρτίζουν την DATA Society. Η αγάπη μας για τη δημιουργία και γι’ αυτό που προσπαθούμε να προσφέρουμε, είναι το κίνητρο για να αισθανόμαστε κάθε μέρα ελεύθεροι και ευτυχώς με αυτό που πράττουμε και το πράττουμε με ζήλο, σεβασμό και αίσθημα ευθύνης. Θέτουμε ως φιλοσοφία πρωταρχικά τον άνθρωπο και τον υποστηρίζουμε οπουδήποτε χρήζει της ανάγκης μας. Αισθανόμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτό που κάνουμε και κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε με τον καλύτερο τρόπο.
  Η DATA Society συγκεντρώνει τη σκέψη, την εμπειρία και τη γνώση και ιδρύεται την δεκάτη Οκτωβρίου του δύο χιλιάδες οκτώ (10/10/2008). Η κοινωνία των δεδομένων (DATA Society), δημιουργήθηκε με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών αλλιευμένων από την τόσο ευρεία κοινωνία δεδομένων και πληροφορικής, σχετίζοντας τη λογική με το συναίσθημα, τετραγωνίζοντας την τέχνη, απέναντι σε μια τόσο ζεστή κοινωνία, την κοινωνία των ανθρώπων. Ο άνθρωπος, μπορεί να νικήσει τις αδυναμίες του και να ελέγξει τη νόηση του με απλότητα.

  Στη DATA Society, όπως έλεγε ο φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε, πιστεύουμε πως τα πιο ευφυή πράγματα, είναι τα απλά πράγματα!

 Για την DATA Society

Φουρτουλάκης Αναστάσιος
Διευθύνων Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών