Επισκευή Η/Υ


  Πολλά είναι τα πιθανά αίτια που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Υπάρχει πιθανότητα το πρόβλημα να είναι Υλικού (hardware) ή λογισμικού (software). Η DATA Society κάνει διάγνωση του προβλήματος του υπολογιστικού σας συστήματος και το επιδιορθώνει. Στο χώρο σας ή στο χώρο μας (διαφοροποίηση κόστους), γίνεται αναφορά των βλαβών και κατόπιν συνεννόησης αναλαμβάνουμε την επιδιόρθωση του υπολογιστικού σας συστήματος. Η τιμολογιακή πολιτική διαφοροποιείται σε περίπτωση επίσκεψης στο χώρο σας, κατ’ αντιστοιχία και της περιοχής που βρίσκεστε. Το κόστος επισκευής, συγκεκριμενοποιείται έπειτα της διάγνωσης των βλαβών. Η επισκευή βλάβης φύσεως λογισμικού (software), μπορεί να πραγματοποιηθεί την ίδια χρονική στιγμή, ή στο χρονικό διάστημα μίας εργάσιμης ημέρας. Η επισκευή βλάβης φύσεως υλικού (hardware), πραγματοποιείται εντός δύο εργάσιμων ημερών και εάν είναι εφικτή η αντικατάσταση μέρους του υλικού.

 

Τιμολογιακή Πολιτική

      Laptop

 Διάγνωση στο χώρο μας

 10,00 €

 Διάγνωση στο χώρο σας

 15,00 €

 Αντικατάσταση πληκτρολογίου laptop

 από 20,00 €

 Αναβάθμιση μνήμης laptop

 από 15,00 €

 Αφαιρεση Ιων και Κακοβουλου Λογισμικου

 30,00 €

 Ανάκτηση δεδομένων υπολογιστή

 από 50,00 €

 Αντικατάσταση σκληρού δίσκου

 από 15,00 €

 Αλλαγή Oθόνης

 από 25,00 €

 Βελτιστοποίηση υπολογιστή

 30 €

 Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος Windows

 40,00 €

 Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος Linux

 50,00 €

 Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος Windows και μεταφορα αρχείων

 50,00 €

 Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος Linux και μεταφορα αρχείων

 60,00 €

 Εγκατάσταση Λογισμικού

 από 15,00 €

 Επισκευή βύσματος τροφοδοσίας laptop

 από 30,00 €

 Καθαρισμός υπολογιστή από σκόνη και αλλαγή θερμοαγώγιμης πάστας

 30,00 €

 Αντικατάσταση Ανεμιστήρα Ψύξεως

 30,00 €

 Ρύθμιση λογαριασμού email

 20,00 €

 Εγκατάσταση εκτυπωτή

 20,00 €

 Εγκατάσταση υλικού υπολογιστή και περιφερειακών

 20,00 €

 

      Desktop 

 Διάγνωση στο χώρο μας

 10,00 €

 Διάγνωση στο χώρο σας

 15,00 €

 Αφαιρεση Ιων και Κακοβουλου Λογισμικου

 30,00 €

 Αναβάθμιση σε Λογισμικό υπολογιστή

 20,00 €

 Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος Windows

 40,00 €

 Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος Linux

 50,00 €

 Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος Windows και μεταφορα αρχείων

 50,00 €

 Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος Linux και μεταφορα αρχείων

 60,00 €

 Εγκατάσταση Λογισμικού

 από 15,00 €

 Βελτιστοποίηση υπολογιστή

 30,00 €

 Καθαρισμός υπολογιστή από σκόνη και αλλαγή θερμοαγώγιμης πάστας

 20,00 €

 Ρύθμιση λογαριασμού email

 20,00 €

 Εγκατάσταση εκτυπωτή

 20,00 €

 Εγκατάσταση υλικού υπολογιστή και περιφερειακών

 20,00 €

 Αναβάθμιση μνήμης

 10,00 €

 Αναβάθμιση Μητρικής, Επεξεργαστή, Μνήμης

 50,00 €

 Ανάκτηση δεδομένων υπολογιστή

 από 50,00 €

 Αντικατάσταση σκληρού δίσκου

 15,00 €

 Αναβάθμιση Μητρικής, Επεξεργαστή, Μνήμης

 40,00 €

 Αλλαγή Τροφοδοτικού ή επιμέρους Περιφερειακής εσωτερικής συσκευής

 25,00 €


Οι παραπάνω τιμές αφορούν την εργασία και όχι τα ανταλλακτικά, όπως επίσης την κατηγορία
Ιδιωτών και όχι Επιχειρήσεων. Δεν περιλαμβάνεται ο προβλεπόμενος Φ.Π.Α.