Μηχανοργάνωση - Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων


  Υπολογιστικά Συστήματα, Διακομηστές (Servers), Εκτυπωτικές Μηχανές, Ταμειακές μηχανές και άλλα ηλεκτρονικά, ή μηχανικά μέρη που μπορούν να συνθέσουν το εργονομικό περιβάλλον εργασίας  μιας επιχείρησης, εταιρείας ή ευρύτερα κάποιου οργανισμού, ορίζουν την έννοια της μηχανοργάνωσης.
  Η DATA Society αναλαμβάνει τη μελέτη, τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση των επιμέρους μηχανημάτων του εργασιακού περιβάλλοντος, για νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις.
  Η συντήρηση του υλικού και του λογισμικού συστήματος, είναι αναγκαία είτε από τυχόν φυσικές βλάβες , είτε σαν προγραμματισμένες εργασίες σύμφωνα με τον διαχειριστή. Η DATA Society συντηρεί και αναβαθμίζει τα υλικολογισμικά συστήματα , ανάλογα με την εκάστοτε συνθήκη που επικρατεί.