ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

Η εταιρία μας, με επωνυμία DATA Society, που δραστηριοποιείται στον χώρο της  εμπορίας και παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, με έδρα τα Μέγαρα Αττικής επί της οδού Χρήστου Μωραΐτη με αριθμό 50 -52, με Α.Φ.Μ. 074075159,  μέσω του δικτυακού τόπου της www.datasociety.gr/eshop (εφεξής DATA Society) προσφέρει υπηρεσίες ή προϊόντα, υπό τους κατωτέρω όρους χρήσης τους οποίους ο Επισκέπτης (εφεξής Πελάτης), καλείται να διαβάσει προσεκτικά και κατόπιν να προβεί σε επίσκεψη - χρήση των υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.  Η τυχόν χρήση συνεπάγεται και την αποδοχή των όρων αυτών. 

Ο Πελάτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της DATA Society και της τυχόν καταβολής τελών  προς τρίτους φορείς (όπως παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό κ.λ.π.). 

Εφόσον ο Πελάτης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της DATA Society συμφωνεί να παρέχει:  α) αληθείς, έγκυρες, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται και β) να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αυτά έγκυρα και ορθά.

Το DATA Society παρέχει στον Πελάτη υπηρεσίες μέλους, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσεως του διαδικτυακού τόπου και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων του.  Μόλις ο επισκέπτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα λάβει επιβεβαίωση στο email που δήλωσε κατά την εγγραφή, ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password) και του ονόματος χρήστη (user name)  που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση της εγγραφής του μέσω email που θα του επιστραφεί μετά την εγγραφή στο email που έχει δηλώσει, για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της DATA Society. Ο Πελάτης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και εν γένει τον λογαριασμό του.  Ο χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα την DATA Society για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση ασφαλείας.  Ο ίδιος ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση και διαχείριση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδό του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης. 

Η DATA Society μέσω του ιστότοπού της, πραγματοποιεί πωλήσεις διαδικτυακών υπηρεσιών, που αφορούν Δημόσια Ονόματα (Domain Names) και παροχή Χώρου Φιλοξενίας (Web Hosting), μέσω εγγραφής στον ιστότοπο. 

Για την εγγραφή, αρκεί ο Πελάτης να επισκεφθεί τη σελίδα http://www.datasociety.gr/index.php/e-shop και να δημιουργήσει εγγραφή χρήστη, μέσω του συνδέσμου "Νέος Χρήστης". Θα πρέπει να συμπληρώσει τα απαιτούμενα πεδία, τα οποία θα του διασφαλίσουν τις συναλλαγές του, μέσω ενός μοναδικού χαρακτηριστικού ταυτότητας (user name), ενός κωδικού πρόσβασης (password) και μιας μοναδικής διεύθυνσης email, στον παγκόσμιο ιστό.

H DATA Society διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν τίποτα τέτοιο και το δηλώσουν στο αντίστοιχο τμήμα του ιστότοπου.        

H DATA Society διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο συγκεκριμένων υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση προς τον οποιοδήποτε χρήστη.  Αλλά ομοίως, διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μία νέα καταχώρηση ή να ακυρώσει έναν λογαριασμό ανά πάσα στιγμή.

Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι η DATA Society διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση κωδικών πρόσβασης ή και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στον χρήστη που έχει παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Η DATA Society  δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Επίσης, η DATA Society δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος (site) ή εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση του Πελάτη, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο επιζήμιο λογισμικό. 

Όλο το περιεχόμενο της DATA Society συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών, όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.  Έτσι κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.  Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από τηDATA Society, χωρίς δηλαδή να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  Τα λογότυπα ή υπηρεσίες που ενδεχομένως αναφέρονται των αντίστοιχων εταιριών, οργανισμών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, εν γένει των προμηθευτών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη προστασίας τους.  Ο Πελάτης με τη σειρά του κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης, μεταπώλησης ή και εκμετάλλευσης εμπορικής με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της DATA Society.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας, η DATA Society δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του στις οποίες προβαίνει για χρήση με δική του πρωτοβουλία.  Τα περιεχόμενα της DATA Society παρέχονται όπως ακριβώς είναι χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. 

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη DATA Society αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δεν είναι δυνατό σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή συμβουλές, ούτε φυσικά υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. 

Η DATA Society σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται και αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων και διαφημιστικών τίτλων. 

Η DATA Society παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.  Η DATA Society δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών που αποκτώνται μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον Πελάτη και την εταιρία παροχής αγαθών και υπηρεσιών.  Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί η DATA Society σε σχετική δικαστική διαφορά.  Σε περιπτώσεις που οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται μεταξύ του χρήστη και της DATA Society η τελευταία είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.    

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής τρίτος, μετά την ανακοίνωση της προσφοράς, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης, λύσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία πραγματοποίησης της προσφοράς, η DATA Society ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Επισκέπτη-Πελάτη.

Η πρόσβαση στις σελίδες-υπηρεσίες της DATA Society από τους επισκέπτες-χρήστες δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς. 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις της DATA Society καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.  Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ της DATA Society και του χρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.  Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής εάν δεν διατυπωθεί εγγράφως και δεν ενσωματωθεί σε αυτή.