Σχεδίαση Κινηματικών Διαφημιστικών


  Ο παγκόσμιος ιστός, εκτός από πηγή γνώσης εξελίχθηκε και σε μέσο διαφημιστικής προβολής. Με την αξιοποίηση των εφαρμογών πολυμέσων σε ιστοσελίδες, τα όμορφα γραφικά, τη δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου, ένας ιστότοπος γίνεται ποιό ευανάγνωστος, ποιό ελκυστικός και παράλληλα με το κατάλληλο περιεχόμενο, περισσότερο επισκεπτόμενος. Για να πάρουμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα στην σχεδίαση - ανάπτυξη ενός ιστότοπου, οι γνώσεις των ανωτέρω χαρακτηριστικών πρέπει να συνενωθούν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο (γνωστικά και εμπειρικά). Η τεχνική κατάρτιση, η εμπειρία και το γνωστικό επίπεδο της DATA Society, είναι καθοριστικός παράγοντας της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος, εφαρμόζοντας τις ανωτέρω δυνατότητες με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Η DATA Society σχεδιάζει και παράγει κινηματικά διαφημιστικά που μπορούν είτε να επισυναφθούν σε έναν ιστότοπο, είτε μπορούν να αποτελούν τα ίδια, το αλληλεπιδραστικό περιβάλλον των ιστοσελίδων. Δείγματα δουλειάς μας, μπορείτε να βρείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο του ιστότοπου της DATA Society.