Επισκευή Η/Υ - Περιφ. Συσκευών


  Πολλά είναι τα πιθανά αίτια που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Υπάρχει πιθανότητα το πρόβλημα να είναι Υλικού (hardware) ή λογισμικού (software). Η DATA Society κάνει διάγνωση του προβλήματος του υπολογιστικού σας συστήματος και το επιδιορθώνει. Στο χώρο σας ή στο χώρο μας (διαφοροποίηση κόστους), γίνεται αναφορά των βλαβών και κατόπιν συνεννόησης αναλαμβάνουμε την επιδιόρθωση του υπολογιστικού σας συστήματος. Η τιμολογιακή πολιτική διαφοροποιείται σε περίπτωση επίσκεψης στο χώρο σας, κατ’ αντιστοιχία και της περιοχής που βρίσκεστε. Το κόστος επισκευής, συγκεκριμενοποιείται έπειτα της διάγνωσης των βλαβών. Η επισκευή βλάβης φύσεως λογισμικού (software), μπορεί να πραγματοποιηθεί την ίδια χρονική στιγμή, ή στο χρονικό διάστημα μίας εργάσιμης ημέρας. Η επισκευή βλάβης φύσεως υλικού (hardware), πραγματοποιείται εντός δύο εργάσιμων ημερών και εάν είναι εφικτή η αντικατάσταση μέρους του υλικού.