Εμπορία Περιφερειακών Συσκευών

  Είτε σε νέα υπολογιστικά συστήματα, είτε σε υφιστάμενα, πάντα υπάρχει η ανάγκη πρόσθεσης περιφεριακών συσκευών. Περιφεριακές συσκευές, είναι οι συσκευές εισόδου και οι συσκευές εξόδου (οδηγοί μαγνητικών δισκετών, σκληροί δίσκοι, οδηγοί ανάγνωσης - εγγραφής οπτικών δίσκων, εκτυπωτές, plotters κτλ.). Η DATA Society, συμβουλεύει τον πελάτη για τις εν λόγω συσκευές και την κάλυψη των αναγκών σε υπολογιστικά συστήματα και προμηθεύει αυτόν με τα αντίστοιχα προϊόντα.